Co to jest leasing?

Co to jest leasing?

Co to jest leasing? Leasing to rodzaj finansowania, który pozwala firmom na nabycie użytkowania określonych aktywów, takich jak pojazdy lub sprzęt, bez konieczności płacenia całej ceny zakupu z góry. Zamiast tego leasingobiorcy dokonują okresowych opłat w okresie leasingu, po czym mają możliwość bezpośredniego zakupu składnika aktywów lub zwrotu go leasingodawcy.

Dlaczego warto korzystać z leasingu?

Istnieje kilka powodów, dla których leasing może być korzystny dla firm, m.in.:

  • Oferuje elastyczność: umowy najmu są zazwyczaj krótsze niż pożyczki, więc firmy mogą częściej aktualizować swój sprzęt, aby nadążać za zmieniającymi się potrzebami i technologią.
  • Zachowuje kapitał: ponieważ leasingobiorcy muszą płacić tylko za użytkowanie aktywów w okresie leasingu, mogą oszczędzać kapitał obrotowy, który można wykorzystać do innych celów.
  • Pozwala na niestandardowe płatności: Płatności leasingowe mogą być dostosowane do budżetu leasingobiorcy i potrzeb w zakresie przepływów pieniężnych.
  • Może zapewnić korzyści podatkowe: W niektórych przypadkach opłaty leasingowe mogą być w całości lub częściowo odliczone jako wydatek biznesowy.

Rozważając leasing, ważne jest, aby rozważyć wszystkie potencjalne zalety i wady, aby określić, czy jest to właściwy wybór dla Twojej firmy.

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.